Kurs RODOS

W dniach 9 do 14 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie w ramach projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się kurs kosztorysowania w programie RODOS dla uczniów klas Technikum Architektury Krajobrazu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem kursu było poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu kosztorysowania:

Kurs obejmował: wykład - wprowadzenie do kosztorysowania w ramach, którego uczniowie i nauczyciele poznali:

 • aktualny stan prawny w dziedzinie kosztorysowania,
 • podstawowe pojęcia,
 • przedmiar i obmiar robót,
 • rodzaje i forma kosztorysów - metody i formuły kalkulacji ceny,
 • składniki ceny kosztorysowej - robocizna, materiał, sprzęt, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu, koszty jednorazowe,
 • katalogi nakładcze,
 • podstawowe błędy w kosztorysowaniu,

Odbyły się również ćwiczenia praktyczne w ramach, których uczniowie i nauczyciele poznali:

 • korzystanie z pomocy,
 • tworzenie nowego kosztorysu,
 • opcje kosztorysu,
 • wstawianie elementów, pozycji prostych, komentarzy i opisów - tworzenie przedmiaru robót,
 • korzystanie z bazy katalogów nakładczych i możliwości wyszukiwarek,
 • szukanie informacji w założeniach szczegółowych do katalogów,
 • wykonywanie obliczeń ilości jednostek przedmiarowych,
 • uzupełnianie cen i narzutów,
 • korzystanie z informatorów cenowych i cenników,
 • uzupełnianie strony tytułowej i tworzenie szablonów,
 • przygotowywanie wydruków, eksport dokumnetu do pdf,
 • tworzenie wariantów pozycji,
 • instalacja i aktualizacja programu.

Na zakończenie odbył się egzamin. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

Kurs RODOS "Moją perspektywą - ZAWÓD"  pdf

 

Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS

Kurs Gardenphilia DESIGNER

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie w ramach projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się kurs projektowania w programie Gardenphilia DESIGNER dla uczniów klas Technikum Architektury Krajobrazu

 

Celem zajęć było poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu w programie Gardenphilia DESIGNER.

W programie kursu znalazły się następujące zagadnienia:

CZĘŚĆ I

 1. Test sprawdzający (na wejściu)
 2. Konto użytkownika: projekty własne (prywatne - wspólne dla konta szkoły), projekty udostępnione (publiczne)
 3. Pozostałe katalogi - poza grafiką 2D - puste
 4. Przyciski : Nowy projekt, załaduj, udostępnij, usuń
 5. Usuwanie i przywracanie projektów
 6. Zakładki Konto, rzut 2D, widok 3D, katalog
 7. Nowy projekt - ustawienia projektu - rozmiar obszaru roboczego, siatka, skok
 8. Układ interfejsu (panele, ustawienia), nawigacja po projekcie 2D (skróty)
 9. Panel narzędzi - tryb pracy - zaznaczanie obiektów - rysowania (powierzchni, lini) - wstawianie obiektów
 10. Panel warstw : Właściwości warstwy, sortowanie obiektów, ukrywanie i zmiana widoczności oraz blokowanie
 11. Rysowanie obiektów : kształty, właściwości ustawianie przed rysowaniem, skróty klawiaturowe
 12. Edycja obiektów: zmiana właściwości na pasku
 13. Edycja obiektów za pomocą myszki
 14. Panel biblioteki (biblioteka roślin) wyszukiwanie i filtrowanie roślin, ustawienia listy
 15. Właściwości roślin : istniejąca / projektowana, rozmiar początkowy, etykieta
 16. Projekt techniczny/ koncepcyjny/ importowanie podkładu koncepcji
 17. Symulacja wzrostu roślin 2D/3D
 18. Symulacja zmian sezonowych 2D/3D, symulacja zacienienia
 19. Listy i zestawienia roślin
 20. Ustawienia etykiet, odświeżanie nr wg. aktualnej listy
 21. Eksport zestawień roślin
 22. Lista materiałów
 23. Wydruk i eksport rzutu, ustaiwenia wydruku
 24. Widok 3D: nawigacja, tryb spaceru/ tryb widoku ogólnego
 25. Ustawienia wyglądu tekstur roślin, terenu
 26. Ustawienia oświetlenia
 27. Ustawienia tła, wczytywanie zdjęcia
 28. Kształtowanie terenu: nasypy, wykopy, tarasy
 29. Eksport widoku 3D
 30. Katalog roślin

CZĘŚĆ II

 1. Tworzenie własnego projektu z wykorzystaniem programu do projektowania
 2. Omówienie i ocena wykonanych projektów
 3. Test sprawdzający (na zakończenie)

Na zakończenie odbył się egzamin praktyczny polegajacy na samodzielnym wykonaniu projektu. Wszysycy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

Kurs Gardenphilia DESIGNER "Moją perspektywą - ZAWÓD"  pdf

 

Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER

Zajęcia grupowe II/III AK

W naszej szkole w tym roku szkolnym rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu unijnego "Moją perspektywą ZAWÓD". Biorą w nim udział wybrani uczniowie klasy II i III AK, którzy zostali objęci m. in. wsparciem z doradztwa zawodowego.

Odbyły się zajęcia grupowe, na których poznawano informacje ze świata zawodów, rynku pracy, technik negocjacyjnych, rozmow kwalifikacyjnych i pism aplikacyjnych. A na zajęciach indywidualnych grupa projektowa mogła zwiększyć wiedzę o sobie, swoich potrzebach i zainteresowaniach, zaplanować rozwój edukacyjno-zawodowy.

Wszystkim uczestnikom projektu życzę udanych wyborów i samozaparcia w dążeniu do realizacji celów oraz niezapomnianych wakacyjnych wrażeń. Przyjemnie się z Wami pracowało.

 

doradca zawodowy
Anna Szynkiewicz

Zajęcia grupowe...
Zajęcia grupowe II/III AK_2017 Zajęcia grupowe II/III AK_2017
Zajęcia grupowe...
Zajęcia grupowe II/III AK_2017 Zajęcia grupowe II/III AK_2017
Zajęcia grupowe...
Zajęcia grupowe II/III AK_2017 Zajęcia grupowe II/III AK_2017
Zajęcia grupowe...
Zajęcia grupowe II/III AK_2017 Zajęcia grupowe II/III AK_2017
Zajęcia grupowe...
Zajęcia grupowe II/III AK_2017 Zajęcia grupowe II/III AK_2017
Zajęcia grupowe...
Zajęcia grupowe II/III AK_2017 Zajęcia grupowe II/III AK_2017
Zajęcia grupowe...
Zajęcia grupowe II/III AK_2017 Zajęcia grupowe II/III AK_2017
Zajęcia grupowe...
Zajęcia grupowe II/III AK_2017 Zajęcia grupowe II/III AK_2017
Zajęcia grupowe...
Zajęcia grupowe II/III AK_2017 Zajęcia grupowe II/III AK_2017
Zajęcia grupowe...
Zajęcia grupowe II/III AK_2017 Zajęcia grupowe II/III AK_2017

Zebranie z rodzicami

 

Najbliższe zebranie z rodzicami odbędzie się :

 

Data : 14 grudnia 2017 r.

Godzina : 16:30

 

 

Stypendium Prezesra Rady Ministrów

rybarczyk

 

W dniu 01.12.2017 r. uczeń Mikołaj Rybarczyk otrzymał z rąk Zachodnipomorskiego Wicekuratora Oświaty Pana Roberta Stępnia dyplom - stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Rada Rodziców

Przewodniczącym Rady Rodziców w ZS 7 na rok szkolny 2017/2018 została wybrana

Pani Izabela Wesołowska

 

w skład Prezydium RR weszli:

Pani Lidia Kaniewska - sekretarz

Pani Marzena Zając - skarbnik

Pani Urszula Gryszkiewicz - członek

Pani Danuta Kostrzewińska - członek

Pan Bogdan Majewski - członek

 

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto 

91 1020 2791 0000 7502 0008 7080

z dopiskiem

Rada Rodziców ZS7 + klasa, do której chodzi dziecko + imię i nazwisko  dziecka